Velkommen – Silkeborg Slægtsforskernes hjemmeside

Slægtsforskerne i Silkeborg er en forening, hvis medlemmer har en interesse i at forske i egen slægt, men også via foreningen at udveksle erfaringer med andre slægtsforskere/foreninger.

Der er utallige muligheder for at forske – specielt efter at flere og flere arkivalier mm. bliver lagt på nettet.

Foreningen afvikler 6 foredrag pr. sæson, henholdsvis 3 før og 3 efter jul – fortrinsvis på tirsdage.

For at kunne forske i sin slægt er det nødvendigt at kunne læse gotisk. Derfor bruger vi også nogle aftener på at læse tekster skrevet på gotisk – både trykte og håndskrevne. Det kan være tekster, som medlemmer arbejder med, men som man har besvær med at ‘oversætte’. Det kan være tekster, som vi har liggende på ‘lager’, f.eks. skifter, fæstebreve, gamle aviser mv.

Se med på siden ‘Sidste Nyt…’. Foreningen får jævnligt tilbud fra andre steder. Se her, hvilke tilbud, vi får. Tilbuddene udskiftes jævnligt.

Hvordan kommer man i gang med slægtsforskning? Se på dette link (tryk på billedet):

Slægts og lokalhistorie