Program

                                       Forår og efterår 2018: 

OBS!     ALLE MØDER AFHOLDES I MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS, SILKEBORG KL. 19.00 – med mindre andet er nævnt.

2. januar  Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
4. januar Slægtsforsker workshop

Silkeborg Arkiv ved Biblioteket

Kl. 15.00 – 17.00

16. januar Anne Holm Christensen

  • om at skrive en bog om din families liv
Nogen samler på aner helt tilbage til 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i deres nære forgængeres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan det være tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som du og din familie kan samles om. Bøgerne og historierne er fortalt og bygget op på forskellig måde, men det gælder begge, at de viser et tidsbillede, der kan interessere læsere uden for den tætte familiekreds.
30. januar Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
1. februar  Slægtsforsker workshop

Silkeborg Arkiv ved Biblioteket

Kl. 15.00 – 17.00

13. februar Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
27. februar Generalforsamling Efter generalforsamlingen vil vort medlem Torben Skov fortælle om apotekets historie.
1. marts Slægtsforsker workshop

Silkeborg Arkiv ved Biblioteket

Kl. 15.00 – 17.00

6. marts Birgit Løgstrup

‘Landbopiger’

Almuen på landet var talmæssigt ca. 80% af den samlede danske befolkning den gang, så pigernes forhold var væsentlige for den samlede befolkning. Hvordan levede de? Hvilke forhold og begrænsninger var de underlagt? De var ikke stavnsbundne som karlene i perioden 1733-1788, selvom nogle godsejere søgte at få indført et kvindestavnsbånd og dermed få samme hold på pigerne som på karlene. Men de var i stedet bundet af kønnet, hvilket kunne betyde hårde livsvilkår. Arbejdsdeling, fester, dødsvilkår og trosforhold er nogle af de emner, der vil blive berørt i foredraget.
20. marts Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
3. april  Gitte Bergendorff Høstbo

‘Arvelighed i Slægtsforskningen’

Hvad er en DNA-test og hvad kan den fortælle os om vores  forfædre. Hvor langt kan vi komme tilbage i tid med en DNA-test. DNA-test er ofte med til at
opklare kriminal- og mordgåder, samt faderskabssager, historiske gåder.
Hør om uventede familiehistorier og forhold efter udførelsen af en DNA-test. Hvad kan vi som
slægtsforsker have af glæde af en DNA-test?
5. april Slægtsforsker workshop

Silkeborg Arkiv ved Biblioteket

Kl. 15.00 – 17.00

 17. april  Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
24. april  Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
3. maj Slægtsforsker workshop

Silkeborg Arkiv ved Biblioteket

Kl. 15.00 – 17.00

28. august  Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
4. september  Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
18. september Ulrich Alster Klug

om ejendomshistorie på arkiverne og nettet

Vore forfædre var fæstere, boede til leje eller ejede selv ejendom. Under alle omstændigheder er det spændende at belyse deres levevilkår med oplysninger om disse ejendomme. Ejen-domshistorie er dog ret kompleks, fordi kilderne er udarbejdet af forskellige myndigheder med forskellige formål for øje. Ulrich vil vise, hvor man finder kilderne, og hvordan man bruger dem, så en ejendoms historie kan afdækkes, fra brandforsikringsarkivalier over tinglysningen til matrikelkortene mv
2. oktober Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
23. oktober Erik Kann

Aviser som kilde i slægtsforskningen

 

En af dine aner er afgået ved døden, en anden har måske været ude for en ulykke. Gad vide om der er blevet skrevet noget i avisen om dødsfaldet eller ulykken? Måske kan jeg finde en nekrolog, måske er der ligefrem et billede?

Men hvordan finder man frem til aviserne, kan de findes på nettet, skal jeg på lokalarkivet eller?

Foredraget giver dig hjælp til at finde ud af hvilke aviser, der er udkommet, og du lærer, hvordan du finder frem til disse aviser. Vi ser også på, om vi skal tage særlige hensyn, når vi benytter aviser som kilde til vores slægtsforskning.

30. oktober Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
13. november Svend-Erik Christiansen

Om Amtmanden og amtsarkiverne

Amtmanden var gennem mange år bindeleddet mellem lokalbefolkningen og kongen/centraladministrationen
27. november Medlemsaften På disse aftener tager vi emner eller ting frem, som medlemmer bruger tid på. Har du problemer med de gotiske bogstaver eller tips til, hvordan du kommer videre, så er det her, du har muligheden. Tag evt. pc eller usb-nøgle med.
11. december  Julemøde Bemærk:

Mødet holdes i

Lunden, Vestergade

Foreningen har i 2018

25 års jubilæum

I den anledning modtager vi gerne forslag til nogle arrangementer, der kan markere jubilæet.

Ret til ændringer forbeholdes!!!