Program

Program for efteråret 2017: 

Ret til ændringer forbeholdes!!!

29. august Medlemsaften Her udveksler vi erfaringer og idéer. Få hjælp til at løse problemer og læse vanskelige tekster. Kort sagt: Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker. Tag evt. egen pc. eller usb-stik med.
5. september Kommunale arkiver

v/ Ole Porup, medlem af foreningen

En lille præsentation af de kommunale arkivalier, der kan give mere fylde til historien om slægten. Der tages udgangspunkt i arkivalier fra Them, Vinding-Bryrup-Vrads kommuner.
 19. september Erik Gøbbel De Vestindiske øer –

Under dansk administration

3. oktober Besøg på Rigsarkivet i Viborg

mellem 9.00 og 16.00

Nærmere information følger via mail.

Arrangementet kræver tilmelding.

24. oktober Foredrag

Erik Kann

Fæste og fæstebreve 
31. oktober Medlemsaften Her udveksler vi erfaringer og idéer. Få hjælp til at løse problemer og læse vanskelige tekster. Kort sagt: Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker. Tag evt. egen pc. eller usb-stik med.
14. november Kirsten Nellemann Nielsen Silkeborg før Drewsen
 28. november Medlemsaften Her udveksler vi erfaringer og idéer. Få hjælp til at løse problemer og læse vanskelige tekster. Kort sagt: Vi tager det op som de fremmødte medlemmer ønsker. Tag evt. egen pc. eller usb-stik med.
12. december Julemøde Bemærk:

Mødet holdes i

Lunden, Vestergade

6. marts 2018  Generalforsamling Efter generalforsamlingen vil vort medlem Torben Skov fortælle om apotekets historie.
Foreningen har i 2018
25 års jubilæum I den anledning modtager vi gerne forslag til nogle arrangementer, der kan markere jubilæet.

OBS!     ALLE MØDER AFHOLDES I MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS, SILKEBORG KL. 19.00 – med mindre andet er nævnt.